NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních parazitóz

KONTAKTNÍ INFORMACE
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Národní referenční laboratoř plní tyto úkoly:

  • Konzultační a expertizní činnost při diagnostice střevních parazitóz, ověřování suspektních nálezů
  • Uchovávání sbírek referenčního, kontrolního a studijního materiálu a jejich využívání pro výukové, příp. výzkumné účely
  • Shromažďování nových poznatků o střevních parazitózách a možnostech jejich využití v diagnostické praxi. Ověřování nových diagnostických metod, včetně detekce vývojových stádií střevních parazitů v zevním prostředí
  • Příprava a vyhodnocování mezilaboratorních okružních vzorků celostátního systému kontroly práce diagnostických laboratoří, které organizuje APCEM SZU.
  • Shromažďování a analýza informací o výskytu střevních parazitóz na území ČR s využitím epidemiologických údajů i na základě podkladů získaných od jednotlivých diagnostických laboratoří. Účast na řešení epidemiologicky závažných situací.
  • Spolupráce s mezinárodními centry a zahraničními pracovišti a dalšími organizacemi (MZČR, SZÚ, IPVZ, NCONZO)
  • Předávání informací o výsledcích své činnosti odborné veřejnosti
  • Spoluúčast na projektu NR/8413-3 IGA MZ ČR: Diferenciace patogenní Entamoeba histolytica a nepatogenní Entamoeba dispar: možný dopad na rozhodování lékaře

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky