Mykologie

Laboratoř mykologie se zabývá diagnostikou mykotických onemocnění jak povrchových, postihujících kůži, její adnexa (vlasy a nehty) a viditelné sliznice, tak i orgánových a systémových vyvolaných kvasinkami a vláknitými mikroskopickými houbami (mikromycetami). Kromě mikroskopického a kultivačního vyšetřeni laboratoř provádí i specifické metody, které využívají imunogenních vlastností kvasinek a vláknitých mikromycetů, založených na detekci protilátek a/nebo průkazu cirkulujících mykotických antigenů. Potřeba správné mykologicke diagnostiky vzrůstá především s rozvojem invazivních léčebných metod a zvyšujícím se počtem pacientů se sníženou imunitou.

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA, ŽÁDANKY A DOKUMENTY KE STAŽENÍ
SYSTÉM KVALITY

Poskytované služby:

1. Mikroskopická a kultivační vyšetření:

 • Fluorescenční mikroskopie – velmi rychlá a spolehlivá metoda vedoucí k odhalení kvasinkových buněk nebo hyf vláknitých mikromycetů přítomných v klinickém vzorku
 • Kultivační vyšetření – cílená kultivace určená pro záchyt mikromycetů z klinického materiálu (speciální média, prodloužená doba kultivace) umožňuje záchyt těchto mikroorganismů, které velmi často nelze zachytit při běžné bakteriologické kultivaci
 • Citlivost na antimykotika – v návaznosti na kultivační vyšetření tam, kde si to lékař žádá, se provádí stanovení citlivosti k antimykotikům, a to buď metodou kvalitativní (citlivý, rezistentní, intermediální), anebo kvantitativním stanovením minimální inhibiční koncentrace (MIC) testovaného kmene

2. Sérologická vyšetření:

 • Stanovení panfungálního antigenu (široké spektrum hub včetně kvasinek rodu Candida). Metoda má vysokou negativní prediktivní hodnotu pro vyloučení invazivní infekce
 • Průkaz aspergilového antigenu galaktomannanu. Tato metoda je velmi přínosná v diagnostice systémových infekcí. Průkaz aspergilového galaktomannanu je považován za jedno ze signifikantních kritérií pro diagnostiku invazivní aspergilózy
 • Průkaz kryptokokového antigenu pro diagnostiku infekcí Cryptococcus neoformans
 • Stanovení protilátek proti kandidám (Candida sp.)
 • Detekce protilátek proti Aspergillus sp.
 • Stanovení chlamydiového antigenu. Jedná se o rychlý kvalitativní (screeningový) test

3. Molekulárně genetická vyšetření:

 • Průkaz DNA rodu Aspergillus. Provádí se ve spolupráci s oddělením virologie.

4. Vyšetření pro veterinární účely:

 • Fluorescenční mikroskopie (průkaz původců kožních onemocnění)
 • Kultivační vyšetření (cílená kultivace pro záchyt mikromycetů)

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky