Mykobakteriologie

Laboratoř mykobakteriologie provádí kompletní diagnostiku tuberkulózy a ostatních mykobakteriologických nákaz z klinických materiálů (sputum, laryngeální výtěr, bronchiální materiál včetně BAL, moč, punktát, hnis, pleurální tekutina, likvor, uzlina periferní, gynekologický materiál, bioptický materiál).

Kromě vyšetření z klinických materiálů se provádí detekce mykobakterií z prostředí – z vody (pitné, povrchové, odpadní), nebo ze vzorků zemin.

Diagnostika se opírá o mikroskopické metody, klasické kultivační vyšetření, o metodu urychlené kultivace (MGIT). Ve spolupráci s virologickým oddělením se provádějí molekulárně genetické metody, buď přímo z klinického materiálu, nebo z předem vykultivovaných kmenů mykobakterií.

Záchyt pozitivních kmenů se hlásí do celostátního informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT).

Oddělení je zapojeno do národních i mezinárodních systémů zvyšování kvality práce diagnostických laboratoří a splňuje podmínky správné diagnostiky u všech prováděných vyšetření.

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA, ŽÁDANKY A DOKUMENTY KE STAŽENÍ
SYSTÉM KVALITY

Poskytované služby:

1. Mikroskopická a kultivační vyšetření:

Základní metody

  • přímé mikroskopické vyšetření po fluorescenčním barvení
  • klasické kultivační vyšetření na mykobakterie

Nadstavbové metody

  • kultivační vyšetření metabolickou rychlometodou (MGIT)
  • druhová identifikace mykobakterií
  • stanovení citlivosti na antituberkulotika (AT) . U kmenů rezistentních na základní řadu AT je možné zajistit vyšetření citlivosti na rozšířenou řadu AT.

2. Sérologická vyšetření:

  • průkaz antimykobakteriálních protilátek IgA, IgG, IgM, metodou ELISA

3. molekulárně genetická vyšetření:

  • detekce Mycobacteriu tuberculosis komplex (přímý průkaz DNA metodou Real Time PCR) přímo z klinického materiálu, mimo krev
  • identifikace mykobakteriálních kmenů (metoda PCR genotypizace s hybridizační sondou) z izolátu

4. Vyšetření vnějšího prostředí:

  • průkaz mykobakterií ve vzorcích z prostředí
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky