Lékařská mikrobiologie

Oddělení lékařské mikrobiologie poskytují poradenskou činnost pro pacienty i lékaře  Její součástí je antibiotické středisko, které zajišťuje konzultace antibiotické léčby, sledování vývoje rezistence bakteriálních kmenů a laboratorní diagnostikou infekčních nemocí.
Laboratoře jsou akreditovány podle ČSN EN ISO 15189:2013 u ČIA o.p.s., případně certifikovány u České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. a Národního autorizačního střediska klinických laboratoří při ČLS JEP, z.s. Jsou zapojeny do národních i mezinárodních systémů hodnocení kvality práce diagnostických laboratoří. Splňují podmínky správné diagnostiky u všech prováděných vyšetření.

Seznam prováděných vyšetření vč. správného odběru biologického vzorku je uvedeno v laboratorní příručce.

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
LABORATORNÍ PŘÍRUČKA, ŽÁDANKY A DOKUMENTY KE STAŽENÍ
SYSTÉM KVALITY

 

Služby

  • tištěné žádanky o vyšetření
  • vyšetření stěrů z prostředí pro kontrolu dezinfekce event.sledování nozokomiálních nákaz
  • výsledky elektronickou poštou ( do 2 hodin po uvolnění zprávy )
  • zdarma odběrový soupravy
  • svoz biologického materiálu a rozvoz výsledků po ukončení vyšetření vozidly ZÚ
  • odvoz vzorků na vyšetření do všech laboratoří ZÚ
  • na základě smlouvy zprostředkování likvidace infekčního odpadu z ordinací
  • přehledy ATB rezistence
  • odběry biologického materiálu je možné zajistit v našich odběrových centrech

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky