Klinické laboratoře

Centrum imunologie a mikrobiologie se zabývá lékařskou aplikací vědních oborů imunologie (alergologie a klinická imunologie resp. klinická imunologie) a mikrobiologie (lékařská mikrobiologie). Jedná se o diagnostickou, dispenzární, terapeutickou a výzkumnou činnost, prováděnou v souladu s aktuálními vědeckými poznatky v těchto oborech.

Pro potřeby orgánů ochrany veřejného zdraví zajišťuje dostupnost imunologických a mikrobiologických laboratorních metod pro diagnostiku infekčních onemocnění s hromadným výskytem nozokomiálních nákaz a pro sledování nepříznivého vlivu životního a pracovního prostředí člověka.

null
Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky