COVID-19

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provozuje odběrová a očkovací centra:

1/ OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Očkování provádíme na níže uvedených adresách.

NUTNÁ registrace v CRS – Centrálním registračním systémuhttps://crs.uzis.cz/

I –  NA KABÁTĚ 229 (BUDOVA S), 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM  

II – 17. LISTOPADU 1, 301 00  PLZEŇ

III – DITTRICHOVA 17, 128 01  PRAHA 2

 

2/ ODBĚROVÁ CENTRA PRO VYŠETŘENÍ OSOB NA PŘÍTOMNOST NOVÉHO TYPU KORONAVIRU SARS-CoV-2

Na odběrových centrech budou odbaveni POUZE klienti zaregistrovaní v rezervačním systému ZÚ!

Vzhledem k aktuální epidemické situaci může být provozní doba odběrového centra upravována.

 

I –  PROKOPA DIVIŠE 3, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 

Odběrové centrum je určeno pro klienty (věková hranice od 6-ti let) s klinickou a epidemiologickou indikací k provedení PCR testu praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí a také pro samoplátce (pendleři, pro turistické účely – pobyt v zemích v riziku na Covid-19, apod.)

Odběrové centrum je dále určeno pro klienty (věková hranice od 6-ti let) k provedení Antigenního testu pro veřejnost hrazenou zdravotní pojišťovnou. Tato služba je poskytována v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 14.12.2020. Nechat se preventivně otestovat antigenními testy můžete nejvýše jedenkrát za 5 dní.

Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

Informace na telefonu 477 751 133 – pondělí – pátek   8:00 – 15:00 hodin.

Provozní doba:  PONDĚLÍ – PÁTEK  8:00 – 15:00

Testování covid PCR         8:00 – 11:00 indikovaní klienti – metodou PCR na základě žádanky lékaře

Testování covid PCR        11:00 – 12:00 samoplátci

Antigenní testy                13:00 – 14:30

Mapa: Odběrové místo Covid-19, 26ZUUL

NUTNO objednat přes rezervační systém

 


II –  U SILA 1139, 463 11  LIBEREC 30

Odběrové centrum je určeno pro klienty (věková hranice od 6-ti let) s klinickou a epidemiologickou indikací k provedení PCR testu praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí. Ne pro samoplátce!

Odběrové centrum je dále určeno pro klienty (věková hranice od 6-ti let) k provedení Antigenního testu pro veřejnost hrazenou zdravotní pojišťovnou. Tato služba je poskytována v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 14.12.2020. Nechat se preventivně otestovat antigenními testy můžete nejvýše jedenkrát za 5 dní.

Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

Provozní doba: PONDĚLÍ – PÁTEK 

Testování covid PCR          8:00 – 11:30 indikovaní klienti – metodou PCR POUZE na základě žádanky lékaře nebo KHS

Antigenní testy                 12:30 – 14:00

Mapa: Odběrové místo Covid-19, ZÚ Lbc

NUTNO objednat přes rezervační systém 


VŠEOBECNÉ INFORMACE

Platební podmínky:

-Indikace lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví (praktický lékař, Krajská hygienická stanice) – úhrada ze systému zdravotního pojištění na základě vystavené e-žádanky v systému ISIN indikujícím lékařem. Negativní výsledek testu zasílán klientovi sms zprávou.

-Samoplátci – celková cena je 1 710,- Kč (částka 1 510,- Kč za odběr, odběrový materiál, vlastní vyšetření v laboratoři a výsledkový list, částka 200,- Kč za vydání Lékařského potvrzení Čj/Aj). Platba pouze platební kartou.

Distribuce výsledků – PCR testování:

-Indikace lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví (praktický lékař, Krajská hygienická stanice) – výsledek testu zasílán klientovi SMS zprávou, výsledkový list doručen indikujícímu lékaři.

-Samoplátci – výsledek testu je zasílán klientovi SMS zprávou. Současně je zasílána SMS s jedinečným kódem a e-mail s odkazem na datové úložiště, kde po zadání příslušného jediněčného kódu je možné stáhnout elektronickou kopii výsledku a Lékařského potvrzení. V případě pozitivního výsledku není vydáno Lékařské potvrzení. Vytištěný výsledek a Lékařské potvrzení jsou k vyzvednutí na podatelně ZÚ následující den po uvolnění výsledku.

Distribuce výsledků – Antigenní testování:

Výsledek testu je připraven k osobnímu vyzvednutí v místě odběru cca do 30 minut. Výsledky testů nezasíláme pomocí SMS.


3/ CENTRA PRO STANOVENÍ SÉROVÝCH HLADIN PROTIKLÁTEK PROTI ANTIGENU S1 NOVÉHO TYPU KORONAVIRU (SARS-CoV-2)

 I –  NA KABÁTĚ 229 (BUDOVA S), 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM  

Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem provádí stanovení protilátek proti antigenu S1 nového typu koronaviru (SARS-CoV-2)
v imunoglobulínových třídách IgG a IgA
. Vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Indikace není omezena lékařskou odborností.

Pro ověření, zda testovaná osoba byla v nedávné minulosti infikována virem SARS-CoV-2, je dostačující stanovení hladin protilátek ve třídě IgG.

Pro samoplátce je stanovení protilátek prováděno za úhradu 400,- Kč za jednu třídu imunoglobulínů.

Další informace najdete v letáku.

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE

Pokyny k domácí izolaci

Přípravky na dezinfekci povrchů pro Koronavirus – Seznam virucidních přípravků

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

SZÚ – Státní zdravotní ústav – Informace

Ministerstva zdravotnictví ČR – Aktuálně o koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví ČR – Seznam odběrových center

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – Aktuální doporučeni a varování pro cesty

Používání osobních ochranných prostředků jako součást protiepidemických opatření v domovech pro seniory

- Používání OOP jako součást protiepidemických opatření v domovech pro seniory – Prezentace

- webinář Online školení pracovníků v SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – Covid19 – Odkaz na webinář
https://www.zdravamesta.cz/cz/probehle-akce/webinar-nszm-online-skoleni-socialni-sluzby-covid19

 VÝZVA KE ZVLÁDNUTÍ SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE S COVID-19 A OČKOVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky