Sborníky

Program Špičák 2014

Azbest – příroda vrací úder_B. Kotlík, H. Kazmarová a I. Tomášek

Dýchací funkce dětí v projektu TAČR – alfa Hodnocení faktorů životního prostředí na zátěž dětské populace alergeny_E. Rychlíková, J. Skorkovský

Odběry pro sledování zdravotního stavu a určení zdrojů_I. Beneš, A. Soukup, A. Schladitz, H. Plachá

Časové změny velikostního rozložení částic a jejich depozice v dýchacím traktu_J. Keder

Dílčí měření kvality ovzduší nad Česko-polským příhraničím v rámci projektu AIR-SILESIA_T. Fory, J. Hadinger, M. Hladík

Hodnocení úrovně koncentrace PM10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most -Ležáky_J. Brejcha, M. Vágnerová

Imisní analyzátory HORIBA a měření kvality ovzduší ve Vídni_J. Líbal

Nadlimitní koncentrace znečišťujících látek a zvýšená zdravotní rizika pro obyvatelstvo v oblasti Hornoslezské pánve_B. Krejčí, A. Synková

Odběr UFP pro následné analýzy v projektu UltraSchwarz_A. Soukup, I. Beneš, J. Leníček, M. Kováč, J. Voltr

Personální expozice u dětí v projektu TA ČR – alfa Hodnocení faktorů životního prostředí na zátěž dětské populace alergeny E. Rychlíková, J. Skorkovský

SINPHONIE_H. Kazmarová

Vliv hydrologické rekultivace hnědouhelných dolů na životní prostředí_M. Vágnerová, J. Brejcha

Ultrajemné částice a zdraví – aktivity ČHMÚ v projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3_H.Plachá, M. Bitter

Zobrazení a elementární analýza mikronových a submikronových částic využitím skenovací elektronové mikroskopie_K. Lach, K. Klouda, V. Mička, E. Ježo

Využití měření NANO_UFP v pracovním ovzduší při šetření NzP_V. Mička, J. Minksová, K. Lach, E. Ježo, Z. Kaličáková

Využití organických markerů pro identifikaci zdrojů jemného aerosolu v městském ovzduší – projekt Cíl 3_J. Leníček, J. Skorkovský, M. Kováč, I. Beneš, A. Soukup

Měření kvality ovzduší pomocí upoutaného balónu_J. Bílek, R. Hladký

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu operačního programu přeshraniční Česko-Saské spolupráce Cíl-3 Ultrajemné částice a zdraví_E. Rychlíková, J. Sko

Statistické metody výpočtu vlivu ovzduší na zdravotní stav lidí_J. Skorkovský

Fotografie Špičák 2014

 
 
 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky