Jednání týmu


27.4.2018 proběhlo společné jednání všech projektových partnerů včetně jednání řídícího výboru a vědecké rady projektu na půdě Technické Univerzity Drážďany. V rámci tohoto jednání si partneři předali informace o postupu řešení projektu a diskutovali k otevřeným otázkám. Byly zde prezentovány dosavadní výstupy ze sběru dat a diskutován další postup při jejich vyhodnocení a dále byla upřesněna hlavní témata nadcházející poslední sezóny projektu.

19.6.2018 proběhlo na půdě ČHMÚ jednání Měřičské skupiny, na kterém byl mj. podrobně diskutován postup měření v poslední sezóně projektu.

26.6. 2018 proběhlo na půdě ČHMÚ jednání Epidemiologické skupiny, na kterém byl podrobně stanoven postup prací na vyhodnocení dat z dotazníkových šetření, která proběhla na obou stranách hranice na jaře 2018.

29.8.2018 proběhlo na TU Dresden další jednání Epidemiologické skupiny, kde se partneři vzájemně seznámili s dílčími výsledky vyhodnocení dat z dotazníkových šetření, diskutovali obsah připravované společné tiskové zprávy a postup při diskutování výstupů z dotazníkových šetření s „autoritami“ regionu.

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb