Hravě o prevenci s podporou Ústeckého kraje

V roce 2017 jsme s podporu Ústeckého kraje v dotačním programu Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje realizovali celkem 4 projekty: Hravě o prevenci pro ZŠ, Hravě o prevenci pro ZŠ II., Hravě o prevenci pro ZŠ III. a Hravě o prevenci pro SŠ.
Projekty přispívají k naplnění dlouhodobého strategického cíle kraje, kterým je stabilizace systému prevence a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace Ústeckého kraje.

Hlavním cílem všech projektů bylo prostřednictvím zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu zlepšit zdravotní stav dětí mladšího a staršího školního věku Ústeckého kraje.
Mezi další cíle patřilo předcházení a zmírnění následků rizikového chování, podpora zdravého způsobu života a podpora utváření zdravého kolektivu v rámci jednotlivých tříd, podpora kooperace, koheze a třídní sounáležitosti.
Cíle jsme dosáhli realizací dlouhodobého programu všeobecné specifické primární prevence rizikového chování Hravě o prevenci na základních a středních školách Ústeckého kraje. Program tvoří 13 témat zaměřených na zdravý životní styl, škola si vybírá téma podle svých potřeb. Metodika všech preventivních bloků je podobná – jedná se o soutěžní hru s interaktivními prvky, žáci pracují ve skupinách.
Hravě o prevenci pro ZŠ
Časový rozsah realizace projektu: leden – září 2017 – realizace 76 preventivních bloků v období leden – červen 2017
Velikost cílové skupiny: žáci 1. – 9. ročníků základních škol Ústeckého kraje a pedagogové – 76 tříd – to je 1432 žáků, 76 pedagogů – celkem cca 1500 osob.
Hravě o prevenci pro ZŠ II.
Časový rozsah: leden – prosinec 2017 – realizace 105 preventivních bloků v období září – prosinec 2017
Velikost cílové skupiny: : žáci 1. – 9. ročníků základních škol Ústeckého kraje a pedagogové – 105 tříd – to je 2133 žáků, 105 pedagogů – celkem cca 2230 osob.
Hravě o prevenci pro ZŠ III.
Časový rozsah: září – prosinec 2017 – realizace 75 preventivních bloků v období září – prosinec 2017
Velikost cílové skupiny: žáci 1. – 9. ročníků základních škol Ústeckého kraje a pedagogové – 75 tříd – to je 1517 žáků, 75 pedagogů – celkem cca 1600 osob.

Hravě o prevenci pro SŠ
Časový rozsah: leden – prosinec 2017
Velikost cílové skupiny: leden – červen 2017 – žáci 1. ročníků středních škol Ústeckého kraje a pedagogové – 30 tříd – to je 692 žáků, 25 pedagogů – celkem cca 720 osob.
Září – prosinec 2017 – žáci 1. ročníků středních škol Ústeckého kraje a pedagogové – 26 tříd – to je 602 žáků, 25 pedagogů – celkem 627 osob.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky