Dotazníkové šetření


Na jaře tohoto roku probíhalo v rámci projektu OdCom velké dotazníkové šetření, které mělo za cíl zejména shromáždit názory obyvatel příhraničních oblastí Krušných hor (české i německé strany) na problematiku zápachu. Podstatné v této studii je postihnout úroveň s jakou se obyvatelé cítí být obtěžováni zápachy v ovzduší ale i jinými obtěžujícími vlivy. Obdržená data jsou postupně analyzována a jakmile budeme disponovat ucelenějšími závěry budeme je na tomto místě prezentovat.

V rámci tohoto šetření jsme obdrželi z české strany 130 vyplněných dotazníků (písemně i online), němečtí kolegové pak obdrželi 1875 vyplněných dotazníků ze Saska.

Velice děkujeme všem respondentům za jejich ochotu věnovat čas vyplnění dotazníku! Jejich úsilí poskytlo velmi užitečné údaje pro objektivizaci celé problematiky zápachů v Krušnohoří.

 

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb