Dokončené veřejné zakázky

Výběrové řízení – nabídka prodeje nemovitosti č.p. 182 Dolní Kralovice -  Dne 14.4.2013 zrušeno

Výběrové řízení – nabídka prodeje nemovitosti č.p. 197 Dolní Kralovice -  Dne 14.4.2013 zrušeno

 

Nákup atomového absorpčního spektrofotometru

Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka
Způsob zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Datum: zveřejnění: 18.5.2012
Lhůta pro podání nabídek: do 4.6.2012

Oznámení o zakázkách a zadávací dokumentace jsou k dispozici v sekci Ke stažení

Nákup automobilů – VZ malého rozsahu

Datum vyhlášení: 22.3.2011
Lhůta pro podání nabídek: do 7.4.2011

Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace a protokol o výsledku VZ jsou k dispozici v sekci KE STAŽENÍ.

––––––––––––––––––––––––––––––

Mikrobiologická laboratoř Kladno – stavební úpravy – VZ malého rozsahu

Datum vyhlášení: 13.5.2011
Lhůta pro podání nabídek: do 31.5.2011

––––––––––––––––––––––––––––––

Realizace dopravně-obslužného sytému

Druh veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Způsob zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum: zveřejnění: 22.3.2012
Lhůta pro podání nabídek: příjem nabídek byl ukončen 15.5.2012

Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení z důvodu vyřazení obou uchazečů pro nesplnění technické specifikace dle čl. 5, bod 5) písmeni a) zadávací dokumentace.

––––––––––––––––––––––––––––––

Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace a protokol o výsledku VZ jsou k dispozici v sekci KE STAŽENÍ.

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky