Dezinfekce a sterilizace

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Pracoviště Zdravotního ústavu s mnohaletou tradicí a zavedenými systémy kvality práce podložené příslušnými osvědčeními v souladu s platnou legislativou zajišťují následující služby:

Kontrola účinnosti sterilizátorů Zdravotním ústavem

Kultivace bioindikátorů při kontrole účinnosti sterilizačních přístrojů

Při kontrole sterilizátorů je uplatňována platná legislativa (Vyhláška č.306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení a vzniku a šíření infekčních onemocnění, v platném znění, Acta hygienica epidemiologica et microbiologica č.1/2014 Standardní metodika pro kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů a další příslušné normy).
Ceny jednotlivých typů sterilizátorů se u horkovzdušných a chemických sterilizátorů stanovují dle objemu komory sterilizátoru, parní sterilizátory se dle legislativy rozdělují podle počtu sterilizačních jednotek (1 SJ = 54 litrů)

Kontrola účinnosti dezinfekčních roztoků kultivačně

Kontrola sterility materiálu (zkouška sterility dle ČL)

Kontrola čistoty prostředí a nesterilních materiálů

  • ověření účinnosti povrchové dezinfekce (stěry, otisky, oplachy)
  • kontrola účinnosti myček (stěry z materiálu po umytí, biologické a chemické testy)
  • mikrobiologická kontrola čistoty ploch a předmětů přicházejících do styku s pitnou vodou a potravinami
  • mikrobiologické vyšetřování stěrů z prostředí potravinářských provozů, z povrchu předmětů ve výrobních prostorách, z rukou či oblečení zaměstnanců, z pracovních pomůcek

Stěr můžeme akreditovaně provést sami, nebo Vám dáme k dispozici stěrovou sadu s návodem k odběru.

Ovzduší (odběr aeroskopem nebo spadem)

  • stanovení mikrobiální kontaminace ovzduší
  • mikrobiologická kontrola operačních sálů a provozů s požadavkem na čisté prostředí

Laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem jsou akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a autorizované v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Hodnocení spokojenosti Pylové zpravodajství Elektronické výsledky