Předměty běžného užívání

PŘEHLED LABORATOŘÍ A KONTAKTNÍCH MÍST
DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Provádíme vyšetření zdravotní nezávadnosti předmětů běžného používání v následujících oblastech:

  • Laboratorní zkoušky a hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. v platném znění – výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.
  • Laboratorní zkoušky a hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s potravinami podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. v platném znění a Nařízení Komise EU č. 10/2011 v platném znění
  • Laboratorní zkoušky a hodnocení zdravotní nezávadnosti hraček a výrobků pro děti ve věku do tří let podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. v platném znění

 

Nabídka: Ověření nezávadnosti keramických výrobků

Informace: Cenová nabídka pro ověření nezávadnosti keramických výrobků

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky