Podpora zdraví

Zákon 258/2000 ukládá zdravotním ústavům povinnost podílet se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, jakož i na výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví, na poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Charakteristika činnosti oddělení podpory zdraví:

 • poskytování specializovaných poradenských, výchovných, konzultačních služeb v oblasti podpory zdraví
 • tvorba a řešení programů MZ ČR v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • naplňování intervenčních strategií v oblasti podpory zdraví
 • organizace cílené zdravotní výchovy zaměřené na rizikové faktory životního stylu
 • příprava a organizace informačních a popularizačních kampaní v oblasti podpory zdraví s vlivem na nejširší skupiny obyvatelstva

NABÍDKA PRO ŠKOLY

dlouhodobý program všeobecné primární prevence Hravě o prevenci

                                                  web www.hraveoprevenci.cz

Programy primární prevence pro základní a střední školy, zdravotní výchova, projektové dny, kampaně, přednášky, workshopy – dle zadání škol.

 

NABÍDKA PRO VEŘEJNOST

Poradna podpory zdraví
více zde

Dny zdraví

Soubor preventivních vyšetření se zaměřením na prevenci rizikových faktorů životního stylu:

 • měření tlaku, antropometrická měření (WHR, BMI, % tuku)
 • hodnocení stravovacích a pohybových zvyklostí
 • vyšetření celkového cholesterolu
 • vyšetření náhodné glykemie
 • analýza, doporučení

Zdravotní výchova – přednášky, workshopy

Odborné intervence v oblasti zdravého životního stylu a podpory zdraví

 

NABÍDKA PRO PODNIKY

Dny zdraví

Soubor preventivních vyšetření se zaměřením na prevenci rizikových faktorů životního stylu:

 • měření tlaku, antropometrická měření (WHR, BMI, % tuku)
 • hodnocení stravovacích a pohybových zvyklostí
 • vyšetření celkového cholesterolu
 • vyšetření náhodné glykemie
 • závěrečná zpráva (analýza, doporučení)

Podnikový skupinový kurz zdravého životního stylu

 • 6 skupinových lekcí spojených se cvičením – změny stravovacích a pohybových zvyklostí, hodnocení jídelníčku, vypracování nutričního plánu, zvládání stresu, motivace, sebekontrola, metodika kognitivně behaviorální terapie

Hravě o prevenci pro podniky

 • Interaktivní hra – soutěž – 4 stanoviště s interaktivními pomůckami – vhodná součást teambuildingu (možné časové a tematické přizpůsobení potřebám podniku)

Zdravotní výchova – přednášky, workshopy

Odborné intervence v oblasti zdravého životního stylu a podpory zdraví


 

 

Zákaznická linka: 844 06 06 06
 

A K T U A L I T Y Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb Testování COVID19 Pylové zpravodajství Elektronické výsledky