Akce, informování veřejnosti

 

Kulatý stůl č.1 Ústí nad Labem

Kulatý stůl č.2 Litvínov

Mezinárodní konference – Barcelona, 12.-16.3.2018

12.4.2018 proběhla v sále KÚ Ústeckého kraje simultánně tlumočená regionální konference k Projektu OdCom, v rámci kreré byli regionální odborníci a komunální politici seznámeni s hlavními tématy projektu, metodami sběru dat a s dílčími výsledky jednotlivých typů měření a způsobem hodnocení možného vlivu na veřejné zdraví.

V rámci pravidelné týdenní stáže mediků lékařské fakulty UK v Plzni na Zdravotním ústavu v Ústí nad Labem byli ve dnech 9.5. a 10.5.2018 budoucí lékaři seznámeni s obsahem projektu, způsoby měření i hodnocením případných zdravotních dopadů.

Dne 6.9.2018 informovala zástupkyně ZÚ Ústí nad Labem společně s partnery z TU Dresden o probíhajícím projektu a jeho dílčích výsledcích Komisi pro životní prostředí a regionální plán Euroregionu Krušnohoří.

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb