5. sympozium ke světovému dni AIDS ve dnech 15. – 16. listopadu 2018

Místo: Plzeň, Congress centre Primavera

Organizátoři: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Odborná témata: prevence, testování, léčba HIV infekce a péče o HIV pozitivní osoby

Více informací a registrace: https://inf.fnplzen.cz/cs/sympozium_aids

Vyhledávání


Rezervace

Rezervovat OČKOVÁNÍ Poptávka služeb